Terreng og kart

2000 Hornnes skole utsnitt

Gammelt kart: Hornnes Skole (2000)

Gammelt kart: Tvetermarka (2007)

Terrengbeskrivelse langdistanse

Småkupert terreng med stedvis mange detaljer. Terrenget er åpent og lettløpt og består for det meste av furuskog. Enkelte større og mindre områder med tett skog forekommer. Det er mange gjennomgående stier i forskjellig størrelse. De lengste løypene vil komme inn i områder med færre stier, detaljfattige og diffuse områder og større områder med tett vegetasjon.

Terrengbeskrivelse mellomdistane og stafett

Småkupert terreng med stedvis mange detaljer. Terrenget er åpent og lettløpt og består for det meste av furuskog. Enkelte større og mindre områder med tett skog forekommer. Det er mange gjennomgående stier i forskjellig størrelse.