Norwegian Spring LIVE / GPS

Livesenter

I Livesenteret finner du mellomtider og resultater for både elite (EQ Timing) og øvrige klasser (NovOtime/Eventylon). I eliteklassene for senior er det GPS-tracking alle dager (Loggator). EQ Timing streamer speakerlyden.

Etter løpene publiseres alle løpskart som bildefiler til bruk for analyse.