Sperret område / Embargoed area

Området som skal benyttes til Norwegian Spring 2016 er sperret for løpere og ledere fram til arrangementet er gjennomført. Følg linken under for å se området.

The area uses for Norwegian Spring 2016 is embargoed until the event is finnished.

Informasjon om terrengsperringen

Kart over sperret område / Map with embargoed area