Norwegian Spring LIVE / GPS

Her følger info om hvordan du kan følge med på helgas Norwegian Spring med resultater fra NovOtime og Eventylon og GPS-tracking fra Loggator.

Lørdag

LIVE resultater og mellomtider Vårspretten

GPS-tracking

NB! Vårstafetten har ikke LIVE-resultater - kun GPS-tracking

Søndag

LIVE resultater og mellomtider SOLrenningen

GPS-tracking (på disse linkene kan man også se hvem som skal løpe med GPS)

På arena

På arena lørdag og søndag vil det være et lokalt trådløst nettverk der resultatene for alle klasser bortsett fra Vårstafetten publiseres.

Navn på nettverk: Resultater (ingen nettverksnøkkel)

Adresse resultater
http://res.local/ (husk / tilslutt)
eller
http://192.168.20.20

I tillegg kommer NOF for å teste sitt trådløse nettverk på søndag.