Ingen dusj i år

På grunn av manglende avløp og sensitive myrområder nær arena har vi ikke fått tillatelse til å bygge dusj. Det blir derfor våtklutmetode i år. Vi beklager dette.