Innbydelse - oppdatert

Innbydelsen til Norwegian Spring er klar.

pdfInnbydelse Norwegian Spring 2015 (oppdatert 16/3)

Løypeleggerne kan melde om fine forhold i skogen. Det er både snøbart og isfritt. De siste turene har forgått i joggesko og sokkene har fortsatt vært tørre når turen var ferdig.

Det har vært mye skogsarbeid i løpet av vinteren. Dette har ført til noen nye hogstfelt. Disse har også blitt nyplantet og er dermed selvsagt å regne som forbudte områder. Dette har ført til at en del løyper har måtte legges om noe. Dessverre har det også gjort at det blir lengre til starten enn opprinnelig opplyst.