Velkommen til Norwegian Spring 2015

Sist oppdatert lørdag 12. desember 2015 13:54

Kartutsnitt2015

Sted
Missingmyr, Råde
10 min from Rygge Flyplass (ryg.no) og i relevant terreng for VM 2016.

Kart
1:15000, 1:10000 og 1:7500 avhening av klasse og distanse

Program
Lørdag 18.april: Mellomdistanse
Søndag 19.april: Langdistanse

English

Venue
Missingmyr, Råde
10 min from Rygge International Airport (ryg.no) and 40-80 km north of WOC 2016 in the same geological formations and relevant terrain.

Maps
1:15000, 1:10000 and 1:7500 depending on age class and 
distance.

Program
Saturday 18th of April: Middle distance
Sunday 19th of April: Long distance