Norwegian Spring LIVE

LIVE Elite-klassene alle dager (resultater, mellomtider, arenalyd og GPS-tracking)

LIVE GPS-tracking Vårsprinten fredag

LIVE Øvrige klasser lørdag (mellomtider og resultater)

LIVE Øvrige klasser søndag (mellomtider og resultater)

På arene lørdag og søndag vil det være et lokalt trådløst nettverk der resultatene for alle klasser bortsett fra eliten publiseres.

Navn på netterverk: Resultater (ingen nettverksnøkkel)

Adresse resultater: http://res.local/ (husk / tilslutt)

NB! Vårstafetten har ikke LIVE-dekning