PM (fot-o og pre-o)

PM for begge dager er klar. Legg spesielt merke til retningslinjene for ungdomsstafetten.

pdfPM Norwegian Spring

pdfPM pre-o norsk

pdfPM/Event Info trail-o English