Tilnærmet snøfritt terreng!

Store deler av terrenget er snøfritt, selv om det ligger igjen noen flekker med snø og is, spesielt på stier og myrer.

thumb 2013-04-01 15.33.54 thumb 2013-04-01 15.34.08 thumb 2013-04-01 15.43.10
thumb 2013-04-01 15.43.52 thumb 2013-04-01 15.45.58 thumb 2013-04-01 15.46.52
thumb 2013-04-01 15.50.37 thumb 2013-04-01 16.20.07 thumb 2013-04-01 16.21.25