Norwegian Springs ungdomskonkurranse fortsetter!

Konkurrer mot Halden Skiklubbs eliteløpere
Vinn foredrag av Norgesmester Mari Fasting!

Norwegian Spring gjentar Ungdomskonkurransen som ble gjennomført også i 20092010 og 2012

Ungdomskonkurransen er en spennende lagkonkurranse for klassene D/H 10, D/H 11-12, D/H 11-12 N, D/H 13, D/H14, D/H 15, D/H 16, D/H 13-16 C og D/H 13-16 N. Alle løpere som fullfører disse klassene bidrar med 1 poeng til sin klubb. I tillegg er det, for klassene D/H 13, D/H14, D/H 15 og D/H 16, mulig å kapre 2 ekstrapoeng i konkurranse med Halden Skiklubbs eliteløpere. Med bakgrunn i historiske data fra fra 2009 og 2010, estimeres ”eliteløper-tiden” tilhørende de respektive klasser. ”Eliteløper-tidene” og et prosentmessig tidstillegg vil dermed danne grunnlag for kravet som ungdomsløperne konkurrerer mot. Tabellen under viser hvilke eliteløpere som har dannet grunnlaget for de estimerte løpstidene, samt det prosentmessige tillegget.

Klasse

Eliteløper

Prosentmessig tidstillegg

Klasse

Eliteløper

Prosentmessig tidstillegg

D13

Ida Marie Næss Bjørgul (2009) og Vendula Kleckova (2010)

70%

H13

Olav Lundanes (2009 og 2010)

70%

D14

Ida Marie Næss Bjørgul (2009) og Vendula Kleckova (2010)

60%

H14

Olav Lundanes (2009 og 2010)

60%

D15

Kajsa Nilsson (2009) og Ida Marie Næss Bjørgul (2010)

50%

H15

Anders Nordberg (2009 og 2010)

50%

D16

Anne Margrethe Hausken (2009) og Kajsa Nilsson (2010)

40%

H16

Emil Wingstedt (2009 og 2010)

40%

Alle som klarer kravet i sin klasse, kaprer 2 nye poeng til sin klubb, og får dermed totalt 3 poeng hver (1 for å fullføre, 2 for å klare tidskravet).

Premiering

Den klubben som tar flest poeng, vinner et foredrag av Mari Fasting, mange ganger Norgesmester og bronsemedaljør i VM-stafett. Hun vil besøke vinnerklubben og fortelle om sine erfaringer og treningstips til klubbens interesserte. 

Still opp for klubben din, så får dere kanskje besøk av MARI :-)