Se kart og løyper i RouteGadget

routegadget...og legg inn veivalgenen dine!

Routegadget SOLrenningen

Iom at H/D21E mangler i RouteGadget pga. av gaflingene har vi også lastet opp eliteklassene i det nye systemet OPATH:

OPATH SOLrenningen Elite