Følg arenalyden

Følgende link kan spilles av i f.eks. Media Player eller VLC:

http://www.liveresultater.no:8000/gtr