Norwegian Springs ungdomskonkurranse fortsetter!

Konkurrer mot Halden Skiklubbs eliteløpere
Vinn foredrag med verdensmester Olav Lundanes!

Norwegian Spring gjentar Ungdomskonkurransen som ble gjennomført også i 2009 og 2010.

Ungdomskonkurransen er en spennende lagkonkurranse for klassene D/H 10-12, D/H 11-12 N, D/H 13-14, D/H 15, D/H 16, D/H 13-16 C og D/H 13-16 N. Alle løpere som fullfører disse klassene bidrar med 1 poeng til sin klubb. I tillegg er det, for klassene D/H 13-14, D/H 15 og D/H 16, mulig å kapre 2 ekstrapoeng i konkurranse med Halden Skiklubbs eliteløpere. Med bakgrunn i at løpet går på et nytt kart, samt at det er klassifisert som ”World Ranking Event”, skal HSK’s eliteløpere i år delta i konkurransen selv, og kan følgelig ikke løpe gjennom ungdomsløypene. Men, vi kjører konseptet med konkurransen også i år, ved å bygge den på historiske data. Ved bruk av data fra 2009 og 2010, estimeres ”eliteløper-tiden” tilhørende de respektive klasser. ”Eliteløper-tidene” og et prosentmessig tidstillegg vil dermed, på samme måte som i 2009 og 2010, danne grunnlag for kravet som ungdomsløperne konkurrerer mot. Tabellen under viser hvilke eliteløpere som har dannet grunnlaget for de estimerte løpstidene, samt det prosentmessige tillegget.

Klasse

Eliteløper

Prosentmessig tidstillegg

Klasse

Eliteløper

Prosentmessig tidstillegg

D13-14

Ida Marie Næss Bjørgul (2009) og Vendula Kleckova (2010)

60%

H13-14

Olav Lundanes (2009 og 2010)

60%

D15

Kajsa Nilsson (2009) og Ida Marie Næss Bjørgul (2010)

50%

H15

Anders Nordberg (2009 og 2010)

50%

D16

Anne Margrethe Hausken (2009) og Kajsa Nilsson (2010)

40%

H16

Emil Wingstedt (2009 og 2010)

40%

Alle som klarer kravet i sin klasse, kaprer 2 nye poeng til sin klubb, og får dermed totalt 3 poeng hver (1 for å fullføre, 2 for å klare tidskravet).

Konkurransen gjelder også for D/H 11-12, D/H 11-12 N, D/H 13-16 C og D/H 13-16 N

Husk at alle løpere i klassene D/H 11-12, D/H 11-12 N, D/H 13-16 C og D/H 13-16 N også deltar i lagkonkurransen ved at alle fullførte løpere bidrar med 1 poeng til sin klubb.

Premiering

Den klubben som tar flest poeng, vinner et foredrag av verdensmester Olav Lundanes. Han vil besøke vinnerklubben og fortelle om sine erfaringer og treningstips til alle klubbens interesserte.

Still opp for klubben din, så får dere kanskje besøk av OLAV!