Innbydelser / Invitations

Innbydelsen til pre-o-løpene er klar / The invitation for the trail-o competitions is ready

pdfInnbydelse Norwegain Spring pre-o 2012.pdf

pdfInvitation Norwegian Spring TrailO 2012.pdf


Se også invitasjonen til fot-o-løpene i Norwegian Spring:

pdfInnbydelse Norwegian Spring 2012