Vinteren holder fortsatt tak

På arenaen og i løpsterrenget varierer det fra isdekke og 5 til 40 cm snø. Terrenget er 100% is- og snødekket.

De nærmeste to døgnene er det meldt mildvær. Vi vil komme med nye oppdateringer om forholdene mandag kveld.

20. mars
Løpsledelsen