Oppdatert innbydelse pre-o

Innbydelsen til pre-o er oppdatert i forhold til flyttingen av arrangementet!

 Innbydelse pre-o