Terrengsperring Norwegian Spring 2009

Terrenget vist på oversiktskartet er sperret for trening og konkurranse fram til og med Norwegian Spring 25-26 april 2009.

terrengsperring