Innbydelse / Invitation Norwegian Spring 2009

An English version of the invitation is now available.

Innbydelsen til Norwegians Spring er klar. Norwegian Spring 2009 kan by på spennende og teknisk terreng rundt Sandbakken i Sarpsborg, samt parkering og samlingsplass på fast underlag med 0-300 meters avstand.

Innbydelse Norwegian Spring 2009

Invitation Norwegian Spring 2009

  Innbydelse pre-o