Etterord

Det ble en lite hyggelig avslutning på Norwegian Spring for arrangørene. De løperne som tok inn postene oppdaget store, tydelige tråkk over dyrka mark. Området var klart markert på kartet som forbudt område og med sperrebånd i terrenget.

Etter de opplysningene vi har fått dreier det seg heller ikke om urutinerte nybegynnere, men erfarne løpere som hevder seg mot toppen av de eldre aldersklassene. Dette er grov fusk og bryter mot konkurransereglene, friluftsloven og alminnelig folkeskikk.