Feil i kontonummer!

Det siste siffer i kontonummeret på fakturane utsendt fra Norwegian Spring 2008 er borte. Den riktige kontoen er: 1030.09.64694. Denne er også oppgitt i følgebrev (e-mail) sendt samtidig med fakturaen.