Viktig melding til deltagere på Vårsprinten 13.april

Det er viktig at alle løpere, trenere og ledere følger arrangørens merking til parkering og oppvarmingsområde. Det kan føre til diskvalifikasjon hvis løpere, trenere eller ledere prøver å finne sin egen vei til løpsområde.
Fra arrangørens parkering må også alle følge merking til løpskontor og oppvarmingsområde.
Løpere har heller ikke lov å bevege seg utenfor et bestemt oppvarmingsområde før start. Kart over oppvarmingsområde ligger i lagsposen. Se PM for nærmere presiseringer.