Reservelister Norwegian Spring

  • Utskrift
Reservelister for klassene H21E1 og D21E1 alle dager er nå tilgjengelig. Alle som er påmeldt i disse klassene i noen av løpene og som IKKE skal starte må ta kontakt med Knut Jarle Krogh på telefon 92642260 så fort som mulig.

Reservelister