Bilder og kart på OPN

Flere bilder og kartutsnitt fra lørdagens arrangement finnes på www.opn.no.